Na predlog Predsednika kluba Siniše Grujičića, a na inicijativu trenera kluba, Upravni odbor VK "Galeb" na svojoj sednici održanoj dana 19.10.2015. godine, na osnovu člana 42. stav 1. tačka 17. i člana 44. Statuta, jednoglasno je doneo  odluku da se svim veslačima, osvajačima medalja na Državnom prvenstvu za postignute rezultate nabavi prikladna sportska oprema.

ODLUKA